Wie is Annette?

wonend in het westen en komend uit een tuindersgezin.

Met mijn roots in het zuiden, wonend in het westen en komend uit een tuindersgezin. Mijn vader had veel ondernemingsgeest, hij had het lef en de visie om nieuwe ontwikkelingen in de glastuinbouw en teelttechnieken direct door te voeren in zijn bedrijf als ze konden leiden tot efficiënter werken en een groter rendement
Niet alleen had hij veel passie en liefde voor zijn bedrijf, werken, leren en vooral presteren waren zaken waaraan veel waarde gehecht werd binnen het gezin, iets
wat ik als kind niet altijd kon begrijpen en waarderen. Maar door mijn vader kreeg ik wel de passie voor ondernemen met de paplepel ingegoten.

 

Ik heb genoten van mijn successen en geleerd van de tegenslagen.

Buiten mijn levenservaring heb ik een behoorlijke ervaring en bagage als het gaat om leidinggeven, coachen en zelfstandig ondernemerschap. Ik heb mijn droom gerealiseerd en heb diezelfde droom ook, na jaren, uit elkaar zien spatten. Ik heb genoten van mijn successen en veel geleerd van de crisis en de tegenslagen.
Wat dat betreft is het ondernemerschap net als het leven, het kent goede en minder goede tijden, tijden van crisis en tegenslag, van leven en overleven.
Het hoort er allemaal bij en heeft ook bijgedragen bij aan mijn groei als mens, retailexpert en als ondernemer, maar alles staat en valt met je mind-set, hoe ga je
met uitdagingen om.

 

“Jonge ondernemer van het jaar” 
de kroon op mijn ondernemerschap.

Hoe geweldig was het om mijn droom te realiseren in de retail en daarin succesvol te zijn.
Niet alleen hard werken maar ook iets kunnen bereiken samen met de mensen om me heen. Echt van betekenis kunnen zijn voor een ander, de passie voor onze klanten. Door de kleding verkochten we vertrouwen en positiviteit aan onze klanten. De liefde voor de retail en het
retail bloed stroomde en stroomt nog steeds door mijn aderen.
Hoe gaaf was het, toen er in 2005 de beloning volgde in de vorm van een prijs de Business Award, voor “Jonge ondernemer van het jaar.”  Niet alleen de kroon op het ondernemerschap,  maar ook voor mijn maatschappelijke betrokkenheid, de liefde voor mijn bedrijf en de passie voor onze klanten.

Het besef groeide dat er iets moest veranderen

Maar wat toen die droom uiteen spatte. Toen ik echt geen andere mogelijkheid meer zag dan de stekker er uit te trekken en zelf het faillissement aan te vragen. Toen ineens de bodem volledig onder me vandaan geslagen werd, na een opeenstapeling van tegenslagen?  Er volgde een periode van rouw, boosheid, teleurstelling, gevoel van gefaald te hebben en overleven. Maar na een tijdje ook de zelfreflectie, wat was mijn eigen rol in dit verhaal en de dankbaarheid voor wat ik hieruit mocht leren. Het besef groeide dat er iets moest veranderen, en dat er alleen maar iets kon veranderen als ik zelf de basis zou zijn van die verandering. 
Het faillissement kan ik nu, uiteindelijk, zien en ervaren als een groot cadeau. Het is de basis geweest van de verandering van richting en ik ben er enorm dankbaar voor.

 

 

 

Wie ben ik en wie wil ik zijn?
Met het besef en de bewustwording, kwam voor mij de tijd om flink in mezelf te gaan investeren en ik maakte de bewuste keuze om te gaan werken aan mijn persoonlijke groei en ontwikkeling om een hele nieuwe richting aan mijn leven te geven. Ik wilde niet meer die ‘pleaser’ zijn, die ik jaren was geweest,
maar richting en inhoud geven aan wat goed is voor mij, daarvoor moest echter ik eerst op zoek naar mezelf, ik wilde weten wie ik ben. Ik volgde opleidingen en trainingen in de richting van coaching, bewustzijn en leiderschap, ik liet en laat me coachen door de beste coaches en wil vooral leren van de besten. In de afgelopen periode ontdekte ik ook, dat ik met mijn lessen en inzichten als retailexpert, retailconsultant en sparringpartner, enthousiaste, ambitieuze en gepassioneerde ondernemers wil inspireren en helpen om nog meer uit zichzelf en hun bedrijf te halen en zowel persoonlijk als zakelijk te groeien, vooral die ondernemer die even uit balans is.

Waar ik goed in ben?
Het is mijn passie om (retail) ondernemers te helpen en te inspireren meer groei, rendement uit zichzelf
en uit hun bedrijf te halen, zodat ze weer met visie, focus, passie en vooral plezier gaan ondernemen. 
Het is mijn kracht, door mijn kennis en ervaring, om snel tot de kern te komen. Ik herken en erken de situatie, ik heb het zelf meegemaakt en doorleefd.  Door het inzetten van de MKB Retailscan / Bedrijfsscan en door de juiste vragen te stellen zet ik de ander aan tot nadenken, krijgen ze inzicht in wie ze zijn en wordt helder welke duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden. Door perspectief te bieden en de juiste tools en handvatten te geven, help ik om ook vooral praktisch te werken aan veranderingen, zo krijgen ze weer grip op hun bedrijf en hun leven, er ontstaat rust en balans. Werken aan je winkel i.p.v in je winkel.  
Kortom ik help, inspireer en motiveer (retail) ondernemers om met visie en focus vol te gaan voor hun bedrijf, te ondernemen vanuit het hart met liefde, lef en daadkracht en volmondig ja te zeggen tegen zichzelf, hun bedrijf en hun privéleven. Dat is toch wat elke ondernemer wil, succesvol zijn en de juiste balans vinden tussen ondernemen en leven.

 

 

Klinkt dat interessant en wil jij ook weer grip krijgen op je bedrijf en  “van Frustratie naar Visie” gaan?

Retailexpert nodig? Meld je hier aan voor jouw GRATIS strategiesessie

waarin we samen jouw situatie inventariseren en je alvast een handige tip krijgt, zodat je meteen aan de slag kunt!

info@annettebrueren.nl   |   +31(0)6 21 584 695